Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Aktualnie znajdujesz się na:

Kierowca kategorii C – pracownik ręcznego oczyszczania

Wymagania:

 • prawo jazdy kategorii C wraz z aktualnymi uprawnieniami do kierowania pojazdów (świadectwo kwalifikacji zawodowej + badania psychotechniczne),
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowcy,
 • dyspozycyjność (praca zmianowa),
 • dobry stan zdrowia.

MPO Kraków oferuje:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny etat,
 • pracę w stabilnej firmie,
 • nowoczesny tabor samochodowy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli wraz z własnoręcznym podpisem: „Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowohuckiej 1, Kraków, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla celów rekrutacyjnych także współpracującym ze spółką Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. podmiotom, według poniższego wykazu: Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. jest Łukasz Miętkowski, email: iod@mpo.krakow.pl
 3. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 4. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.”

Metadane

Data publikacji : 06.01.2020
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Pióro
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry