Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Przedmiot działania

Do głównych zadań MPO Kraków Sp. z o.o. należy:

  • zarządzanie systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Krakowie,
  • utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych położonych na nieruchomościach będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz placach i terenach otwartych, w tym: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej.
  • eksploatacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Metadane

Data publikacji : 06.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Pióro
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony

do góry