bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

 Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zał. 1a do PFU

Zał. 1b do PHU

Zał. 2 do PHU

Zał. 3 do PHU

Zał. 4 do PHU

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

Uwaga !!!
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. informuje, iż na wniosek Wykonawcy:
- może zostać udostępniona (do wglądu) dokumentacja projektowa zakładu segregacji odpadów komunalnych selektywnie zbieranych Barycz
- istnieje możliwość przeprowadzenia obmiaru istniejącej instalacji.
Podczas ww. wizji Wykonawcy nie będą mogli zadawać zapytań dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawcy mogą składać tylko i wyłącznie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.).

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zmodyfikowany załącznik nr 3/ 3 do IDW

Uwaga !!!
Zamawiający informuje, iż w treść odpowiedzi na zapytanie nr 7 wkradła się omyłka.
Jest:
Przy deklaracji Wykonawcy, że spełnione będą wymagania jakościowe, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie stanowisk pracy w kabinie doczyszczania papieru do 3 stanowisk.
Powinno być:
Przy deklaracji Wykonawcy, że spełnione będą wymagania jakościowe, Zamawiający dopuszcza zmniejszenie stanowisk pracy w kabinie tworzyw 3D do 3 stanowisk.

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogloszenie o udzieleniu zamówiania Opublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 02.11.2017
Podpisał: Beata Wolnik
Dokument z dnia: 12.08.2017
Dokument oglądany razy: 32 622