bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów

 Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 1 – OPZ

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 2 – oświadczenie art. 22.1 pzp

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 3 – oświadczenie art. 24.1 pzp

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 4 – wykaz usług

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 5 – wykaz pojazdów

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 6 – oświadczenie o osobach

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 7 – formularz oferty

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 8a – kalkulacja, zadanie nr 1

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 8b – kalkulacja, zadanie nr 2

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 8c – kalkulacja, zadanie nr 3

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 8d – kalkulacja, zadanie nr 4

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 8e – kalkulacja, zadanie nr 5

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 9 – projekt umowy

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 10a – harmonogram, zadanie nr 1

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 10b – harmonogram, zadanie nr 2

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 10c – harmonogram, zadanie nr 3

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 10d – harmonogram, zadanie nr 4

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 10e – harmonogram, zadanie nr 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.11.2015r.

Wykaz zmian w SIWZ z dnia 13.11.2015

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 1 – OPZ po zmianach z 13.11.2015

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 8b – kalkulacja, zadanie nr 2 po zmianach z 13.11.2015

MPO – SIWZ – TZ.EG.19.2015 – załącznik 8d – kalkulacja, zadanie nr 4 po zmianach z 13.11.2015

Wyjaśnienie treści SIWZ

Zawiadomienie Opublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 29.12.2015
Podpisał: Beata Wolnik
Dokument z dnia: 31.10.2015
Dokument oglądany razy: 51 023