bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.02.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Ubezpieczenie mienia, OC i ubezpieczenia komunikacyjne dla MPO Sp. z o. o. w Krakowie – TZ/TT/25/2020

 2020-OJS242-598303-pl

SIWZ TZ_TT_25_2020

Załączniki 5 i 6 w wersji edytowalnej

espd-request.pdf

espd-request.xml

Sprostowanie - Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Modyfikacja terminu składania ofert

2021-OJS008-014880-pl

Wyjaśnienie Treści SIWZ

Uwaga !!!

Zamawiający udostępni Wykonawcy treść zał. 3c) do SIWZ stanowiącego integralną część Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.01.2021 r. na jego pisemny wniosek po uprzednim podpisaniu oświadczenie o zachowanie w poufności przekazanych danych. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności co do treści wszelkich dokumentów i informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania, zgodnie z zasadą określoną w art.35 i nast. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tj. Dz.U.z 2020r.,poz. 895). Ww. wnioski należy przesyłać na adres:

beata.wolnik@mpo.krakow.pl

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ II

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ III

2021-OJS021-050862-pl

2021-OJS023-056509-pl

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 25.02.2021
Podpisał: Beata Wolnik
Dokument z dnia: 11.12.2020
Dokument oglądany razy: 750