bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wykonanie i dostawa fabrycznie nowych pojemników plastikowych na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/14/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS161-395915-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ TZ_EG_14_2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

espd-request xml

espd-request pdf

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 04.11.2019
Podpisał: BEATA WOLNIK
Dokument z dnia: 22.08.2019
Dokument oglądany razy: 1 788