bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów – nr sprawy TZ/EG/12/2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - SIWZ

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 1 - OPZ

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 2 - formularz oferty

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 3(a) - formularz kalkulacji ceny - zadanie nr 1

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 3(b) - formularz kalkulacji ceny - zadanie nr 2

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 3(c) - formularz kalkulacji ceny - zadanie nr 3

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 3(d) - formularz kalkulacji ceny - zadanie nr 4

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 3(e) - formularz kalkulacji ceny - zadanie nr 5

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 5 - umowa

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 6(a) - harmonogram - zadanie nr 1

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 6(b) - harmonogram - zadanie nr 2

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 6(c) - harmonogram - zadanie nr 3

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 6(d) - harmonogram - zadanie nr 4

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 6(e) - harmonogram - zadanie nr 5

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 7(a) - oświadczenie dot. usług - zadanie nr 1

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 7(b) - oświadczenie dot. usług - zadanie nr 2

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 7(c) - oświadczenie dot. usług - zadanie nr 3

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 7(d) - oświadczenie dot. usług - zadanie nr 4

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 7(e) - oświadczenie dot. usług - zadanie nr 5

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - ogłoszenie 2019-OJS155-382865-pl

11 września 2019 roku. Uwaga ! Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - wyjaśnienie SIWZ - 11.09.2019


11 września 2019 roku. Uwaga ! Zmiana w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - wykaz zmian w SIWZ - 11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - SIWZ -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 1 - OPZ -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 2 - formularz oferty -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 3(a) - formularz kalkulacji ceny - zadanie nr 1 -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 3(b) - formularz kalkulacji ceny - zadanie nr 2 -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 3(c) - formularz kalkulacji ceny - zadanie nr 3 -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 3(d) - formularz kalkulacji ceny - zadanie nr 4 -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 3(e) - formularz kalkulacji ceny - zadanie nr 5 -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 5 - umowa -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 7(a) - oświadczenie dot. usług - zadanie nr 1 -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 7(b) - oświadczenie dot. usług - zadanie nr 2 -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 7(c) - oświadczenie dot. usług - zadanie nr 3 -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 7(d) - oświadczenie dot. usług - zadanie nr 4 -11.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - zał. 7(e) - oświadczenie dot. usług - zadanie nr 5 -11.09.2019

16 września 2019 roku. Uwaga ! Zmiana w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - wykaz zmian w SIWZ - 16.09.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.12.2019 - SIWZ -16.09.2019

18 września 2019 roku. Informacja z otwarcia ofert

18 września 2019 roku. Informacja z otwarcia ofert

30 października 2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 30.10.2019
Podpisał: BEATA WOLNIK
Dokument z dnia: 13.08.2019
Dokument oglądany razy: 2 962