bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych pojazdami samowyładowczymi typu „wanna” z Centrum Ekologicznego Barycz przy ul. Krzemienieckiej 40 w Krakowie do ZTPO przy ul. Giedroycia 23 w Krakowie – nr sprawy TZ/EG/8/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS112-275262-pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ - TZ_EG_8_2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
espd-request - pdf

espd-request - xml

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja-z-otwarcia-ofert-przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf

2019-OJS157-388412-pl-ts - wannyOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 16.08.2019
Podpisał: BEATA WOLNIK
Dokument z dnia: 13.06.2019
Dokument oglądany razy: 2 313