bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetwarzanie odpadów o kodzie 20 03 03 – nr sprawy TZ/TT/15/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

554176-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_15_2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych
Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 30.07.2019
Podpisał: BEATA WOLNIK
Dokument z dnia: 30.05.2019
Dokument oglądany razy: 2 626