bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Najem trzech samochodów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wraz z kierowcą do transportu i dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Kraków z podziałem na 3 zadania - nr sprawy TZ/EG/10/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

554136-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_EG_10_2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej_zad_1_i_3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zadanie 2:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – zadanie 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniaOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 11.07.2019
Podpisał: BEATA WOLNIK
Dokument z dnia: 30.05.2019
Dokument oglądany razy: 3 500