bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zakup wraz z dostawą 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z urządzeniami hakowymi dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie – nr sprawy TZ/TT/5/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

2019-OJS066-153710-pl

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)

JEDZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ_TZ_TT_5_2019

Wyjaśnienie oraz modyfikacja treści SIWZ

Załącznik nr 1 po modyfikacji

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

2019-OJS108-263037-plOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 06.06.2019
Podpisał: BEATA WOLNIK
Dokument z dnia: 03.04.2019
Dokument oglądany razy: 2 982