bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w sektorach od I do V na terenie Gminy Miejskiej Kraków i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów – nr sprawy TZ/EG/22/2018

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - ogłoszenie 2018-OJS247-569293-pl

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - SIWZ

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 1 - OPZ

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 2 - formularz oferty

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 3a - kalkulacja cen - zadanie nr 1

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 3b - kalkulacja cen - zadanie nr 2

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 3c - kalkulacja cen - zadanie nr 3

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 3d - kalkulacja cen - zadanie nr 4

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 3e - kalkulacja cen - zadanie nr 5

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 4 - ośw. grupa kapitałowa

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 5 - projekt umowy

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 6a - nieruchomości - zadanie nr 1

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 6b - nieruchomości - zadanie nr 2

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 6c - nieruchomości - zadanie nr 3

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 6d - nieruchomości - zadanie nr 4

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 6e - nieruchomości - zadanie nr 5

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 7a - ośw. dot. usług - zadanie nr 1

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 7b - ośw. dot. usług - zadanie nr 2

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 7c - ośw. dot. usług - zadanie nr 3

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 7d - ośw. dot. usług - zadanie nr 4

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 7e - ośw. dot. usług - zadanie nr 5

10 stycznia 2019. Uwaga ! Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - wykaz zmian w SIWZ 10.01.2019

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 7a - ośw. dot. usług - zadanie nr 1 (po zmianie z 10.01.2019)

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 7b - ośw. dot. usług - zadanie nr 2 (po zmianach z 10.01.2019)

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 7c - ośw. dot. usług - zadanie nr 3 (po zmianach z 10.01.2019)

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 7d - ośw. dot. usług - zadanie nr 4 (po zmianie z 10.01.2019)

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zał. 7e - ośw. dot. usług - zadanie nr 5 (po zmianie z 10.01.2019)

16 stycznia 2019. Uwaga ! Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - wyjaśnienie treści SIWZ 16.01.2019

25 stycznia 2019 r. Publikacja informacji z otwarcia ofert

2019 01 24 MPO - informacja z otwarcia ofert

7 marca 2019 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

MPO Kraków - odpady TZ.EG.22.2018 - zawiadomienie o wyborze oferty 07.03.2019Opublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 07.03.2019
Podpisał: Beata Wolnik
Dokument z dnia: 22.12.2018
Dokument oglądany razy: 6 367