bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działania

Do głównych zadań MPO Kraków Sp. z o.o. należy:
- zarządzanie systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Krakowie,
- utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych położonych na nieruchomościach będących własnością i pozostających we władaniu Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa oraz placach i terenach otwartych, w tym: odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej.
- eksploatacja instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów KomunalnychOpublikował: Redakcja BIP
Publikacja dnia: 06.03.2014
Podpisał: Ewa Pióro
Dokument z dnia: 06.03.2014
Dokument oglądany razy: 3 046