bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Spółka

Wersja z dnia: 16.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 13.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 24.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja z dnia: 18.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie informacji z otwarcia ofert przetargowych

Wersja z dnia: 08.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie nowych dokumentów

Wersja z dnia: 19.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnienia treści SIWZ

Wersja z dnia: 14.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie nowych dokumentów przetargowych