bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 2 s

Wersja z dnia: 14.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja z dnia: 09.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia