bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 1 s

Wersja z dnia: 23.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja z dnia: 17.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: dodanie informacji: wyjaśnienie treści SIWZ