bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania j

Wersja z dnia: 06.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 14.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 03.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zakresie części 2, 3 oraz 5)

Wersja z dnia: 01.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 oraz części 4

Wersja z dnia: 18.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Wersja z dnia: 06.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Wyjaśnienie treści SIWZ II

Wersja z dnia: 26.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Wyjaśnienie treści SIWZ

Wersja z dnia: 26.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o zamówieniu, ESPD, SIWZ, Załączniki do SIWZ

Wersja z dnia: 21.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o zamówieniu, ESPD, SIWZ, Załączniki do SIWZ